Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tên em cũng một chữ “Đà”
Chị ra miền Bắc, em vào miền Trung

Đố là sông gì?