Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mặt gì bằng phẳng thênh thang 

Người đi muôn lối, dọc ngang phố phường?

Đố là mặt gì?