Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Chỗ này không cạn không sâu
Năm xưa tàu đã chìm đâu lối này?