Câu đố về đồ vật:

Bác gió chui tọt vào nhà
Lắc đầu ngoe nguẩy đứng ngồi không yên?