Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Tên chùa nhắc nhở, người ơi
Đền ơn đất nước, bao đời chớ quên?