Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình vàng mà thắt đai vàng
Một tay dọn dẹp, sửa sang cửa nhà.
(Là cái gì?)