Câu đố về thực vật:

Tên che được mưa, được nắng
Da nâu nhăn nhúm vốn chẳng giống ai
Là quả gì?