Câu đố về động vật:

Chim gì bắt chước rất hay
Dạy nó nói được tiếng Tây, tiếng Tàu