Câu đố về động vật:

Là vua của một loài chim
Nhìn đuôi là biết phải tìm đâu xa
Là con gì?