Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Tôi đi đâu, anh theo đấy
Vật thì thấy, mà không lấy được?