Câu đố về động vật:

Ta với hổ bà con thân
Từ xưa vốn đã chẳng gần chẳng quen
Là con gì?