Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Tàu ra rồi lại tàu vào
Cảng nào chuyên chở dầu ngoài biển khơi?