Câu đố về các nhạc cụ:

Cần câu có hai dây cước
Không hề có nước mà gọi là hồ
Trầm trầm tiếng nhỏ tiếng to
Vuốt lông đuôi ngựa kéo co sang xế.
(Là cái gì?)