Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cũng là một lá phổi thôi
Nhẹ nhàng thở giữa đất trời mênh mông.
Tôi xanh thắm, chẳng đỏ hồng
Có tôi làng xóm mát trong khí lành.
(Là gì?)