Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tấm thân xanh trắng mỏng manh
Vẫn làm những bức tường thành chắn che
Mỗi khi ngày hết đêm về
Giúp người tôi vẫn bốn bề vây quanh.
(Là cái gì?)