Câu đố khác:

Nhà tôi, nơi chốn trang nghiêm
Thập phương, sư sãi liên miên nguyện cầu
Huyền đi thì chẳng ngọt đâu
Sắc đến thành kẻ đứng sau vua rồi?