Câu đố về động vật:

Tai to tựa cái quạt mo
Mũi dài đuôi ngắn chân to cột đình
Là con gì?