Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về Long Hải ghé qua
Thăm đền cô gái thuở xưa đi thuyền
Chuyển thư của Đức Quang Trung
Gặp phải sóng lớn, gió tung đắm thuyền?