Câu đố về động vật:

Suốt ngày chạy bám trên tường
Luôn luôn chép miệng buồn thương nỗi gì
Là con gì?