Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quanh năm ra biển về khơi
Đảo gì dân sống vừa giàu vừa sang?