Câu đố về động vật:

Suốt ngày chẳng nói chẳng cười
Núp trong bờ dậu ngắm trời, ngắm mây
Thân mình nổi khắp mề đay
Vo ve ruồi muỗi đớp ngay tức thì
Là con gì?