Câu đố về thực vật:

Suốt đời chỉ mặc áo nâu
Thịt da trắng nõn, có đầu, có đuôi
Là củ gì?