Câu đố về quả:

Dù em con gái nhà giàu
Lấy chồng cũng phải kính, tôn mẹ chồng?