Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Chơi vơi biên giới Việt - Trung
Nơi nào cửa khẩu ngăn hai nước kề?