Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sừng sững mà đứng giữa trời 

Chẳng ai vun đắp, sao cao lạ lùng?

Đố là gì?