Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gì mang sáo vi vu lưng trời?