Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Năm xưa Trịnh - Nguyễn phân tranh
Vĩ tuyến mười bốn, sông Gianh cửa gì?