Câu đố về đồ vật:

Sừng sững mà đứng giữa nhà
Nuốt quần, nuốt áo khi đầy, khi vơi?