Câu đố cây gì:

Cây gì nghiêng bóng bên hè
Li ti hoa tím, trái xoè đoá sao?