Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nước đây sao bảo “cạn” khô
Hồ Ba Bể đấy, nên thơ vô cùng