Câu đố về cây:

Sừng sững mà đứng giữa đồng
Chân tay không có lại bồng đứa con?