Trông ra thăm thẳm lại mênh mông, chẳng có một người lại bảo đông, đứng mái lầu tây nhìn ngoảnh lại, xa xa chỉ thấy đám mù không.

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trông ra thăm thẳm lại mênh mông
Chẳng có một người lại bảo đông
Đứng mái lầu tây nhìn ngoảnh lại
Xa xa chỉ thấy đám mù không.
(Là gì?)

Đáp án: Biển Đông

Lấy thân bịt miệng súng thù, anh hùng lẫm liệt ngàn thư lưu truyền, là người nào?

Câu đố về con người và địa danh:

Lấy thân bịt miệng súng thù
Anh hùng lẫm liệt ngàn thư lưu truyền
Là người nào?

Đáp án: Anh hùng Phan Đình Giót

Miệng em hai lưỡi sinh đôi, hai lưỡi mà chỉ một lời, lạ thay?

Câu đố về đồ vật:

Miệng em hai lưỡi sinh đôi
Hai lưỡi mà chỉ một lời, lạ thay?

Đáp án: Cái kéo

Xứng danh “đệ nhất hùng quan”, trước trời, sau biển chập chùng xuây bay?

Anh em bốn đứa một nhà, tuy rất thuận hòa, nhưng chẳng ở chung?

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Anh em bốn đứa một nhà
Tuy rất thuận hòa, nhưng chẳng ở chung?

Đố là gì?

Đáp án: Bốn mùa

Mỗi cây mỗi quả rõ hay chưa, quả dày mắt lấc lơ lấc láo, lá đầy răng cấu cấu cào cào, là quả gì?

Câu đố về thực vật:

Mỗi cây mỗi quả rõ hay chưa
Quả dày mắt lấc lơ lấc láo
Lá đầy răng cấu cấu cào cào
Là quả gì?

Đáp án: Quả dứa

Tại Đền thờ, ai nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ?

Tại Đền thờ, ai nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ?

Đáp án: Ông Siméon

Câu đố: Quê mình biển biếc khơi xa, Đá vôi hình dáng cây – là nhà tôi.

Quê mình biển biếc khơi xa,
Đá vôi hình dáng cây – là nhà tôi.

Quê mình biển biếc khơi xa, Đá vôi hình dáng cây – là nhà tôi.

Là san hô

Xứng danh “đệ nhất hùng quan”, trước trời, sau biển chập chùng xuây bay?

Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xứng danh “đệ nhất hùng quan”
Trước trời, sau biển chập chùng xuây bay?

Đáp án: Đèo Hải VânMình dài nho nhỏ, tay chân không có, suốt ngày lễ la, giũ đất rơi ra, cho cây chóng tốt.

Câu đố về động vật:

Mình dài nho nhỏ
Tay chân không có
Suốt ngày lễ la
Giũ đất rơi ra
Cho cây chóng tốt.
(Là con gì?)

Đáp án: Con giun