Câu đố về thực vật và hoa quả:

Sừng sững mà đứng giữa đồng
Chân tay không có lại bồng đàn con.
(Là cây gì?)