Câu đố về cây:

Cây gì gai góc um tìm
Trái không ăn được, gội đầu thơm tho?