Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sống tròn vành vạnh, nước đục lờ đờ
Cỏ mọc trên bờ, thằng bé đứng chơi ở giữa?