Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Đố em ngày gì tháng gì
Cộng thì bằng bảy, trừ thì còn năm
Nhi đồng cả nước hân hoan
Bạn bè thế giới vang ca đón mừng?
(Là ngày gì?)