Câu đố về đồ vật:

Mình bằng gỗ, cổ bằng da
Khi bước ra đường thì kêu lọc cọc?