Câu đố về ngày tết:

Một năm chỉ có một ngày, họ hàng sum họp, mọi nhà đều vui, Là ngày gì?