Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Rạch Gầm - Xoài Mút vang danh
Quang Trung đánh thắng giặc Xiêm, nơi nào?