Câu đố về động vật:

Sống thì ăn lá dâu xanh
Thác xuống âm phủ rồi thành tơ vương.
Là con gì?