Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Sông Thao nước đục lờ lờ
Có hai thằng bé đánh cờ giữa sông.
(Là gì?)