Câu đố về con người và địa danh:

Màu xanh tên bạch lạ thay
Trúc xinh trúc mọc nơi này đó em
Là hồ nào?