Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê xưa bát ngát lúa vàng
Tỉnh gì năm tấn , quê xưa an bình