Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào giữa chốn đô thành
Bác vì dân, nước lên tàu bôn ba?