Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào ở chốn kinh đô
Ngày xưa rộng lớn bây giờ bé teo?

Đố là sông gì?