Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào nước chảy đôi dòng
Một bên nước đục. Một bên trong lành?

Đố là sông gì?