Câu đố về động vật:

Da trâu đầu rắn
Chân ngắn cổ dài
Chẳng đào đất vẫn cầm mai.
(Là con gì?)