Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào soi bóng đồi thông
Gió nào xuân đượm hương vùng trời xanh?