Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào điện sáng lung linh
Có bến Nhà Rồng, tàu kéo ngược xuôi?

Đố là sông gì?