Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào chan chứa nghĩa tình
Hễ xa thì nhớ bồi hồi chẳng yên?

Đố là sông gì?